Nhiều lợi ích khi giao ACV làm sân bay Long Thành

Đối với đề xuất giao ACV đầu tư một số hạng mục, Chính phủ cho biết việc ACV đầu tư, khai thác sẽ giúp Nhà nước chủ động điều hành, quyết định các nhiệm vụ quan trọng, thực hiện công cụ điều tiết vĩ mô phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đảm bảo an ninh, an toàn tại sân bay cửa ngõ quốc gia.

Ngoài ra, việc này không làm tăng nợ công do không sử dụng vốn ODA và không huy động khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ.

“Theo phương án tài chính, nếu được giao là nhà đầu tư, khai thác, hàng năm ACV sẽ có thêm nguồn thu từ 2.390 – 4.780 tỉ đồng (tương đương 100-200 triệu USD) để nộp ngân sách nhà nước hoặc tích lũy đầu tư phát triển các sân bay khác như Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Điện Biên, Nà Sản, Lai Châu…”, Chính phủ cho hay.

Về năng lực và kinh nghiệm thực hiện đầu tư của ACV, theo Chính phủ, mặc dù chưa đầu tư sân bay mới có qui mô tương tự, nhưng với năng lực và kinh nghiệm đã thực hiện từng hạng mục tương tự các hạng mục chính của Dự án thì ACV có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án này.

Về khả năng bố trí vốn tự có của ACV, Chính phủ cho biết Dự án này có nhu cầu vốn lớn nên theo tính toán của Tư vấn, dự kiến nhà đầu tư sẽ phải huy vốn vay trên thị trường vốn quốc tế.

“Số vốn ACV cần huy động là 2,628 tỉ USD. Vừa qua, ACV đã làm việc với các tổ chức tài chính (Ngân hàng, các quĩ đầu tư trong nước và nước ngoài) quan tâm đến dự án để thu xếp phần vốn huy động.

Đến thời điểm hiện tại, ACV đã làm việc với 12 tổ chức trong và ngoài nước và kí các biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) về thu xếp vốn với tổng giá trị đề xuất hơn 5 tỉ USD, thời gian vay 15 năm, thời gian ân hạn 5 năm, lãi suất trung bình dự kiến khoảng 5-5,5%/năm”, báo cáo của Chính phủ nêu.

Đáng chú ý, Chính phủ cho biết các sân bay lớn và quan trọng của các quốc gia đều được doanh nghiệp nhà nước, hoặc doanh nghiệp cổ phần với sự tham gia của các tổ chức của Nhà nước, hoặc doanh nghiệp cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối đầu tư. Sau đầu tư, Nhà nước có thể bán một phần vốn của Nhà nước.

“Như vậy, việc đề xuất giao ACV làm chủ đầu tư Dự án thành phần 1 (Nhà đầu tư, khai thác Cảng) được dựa trên cơ sở đảm bảo vai trò và lợi ích Nhà nước, đảm bảo quốc phòng – an ninh; tiến độ thực hiện dự án; năng lực và kinh nghiệm đầu tư và quản lí khai thác của nhà đầu tư, khả năng huy động vốn và tham khảo mô hình quốc tế”, Chính phủ khẳng định.

Ngoài ra, về tiến độ thực hiện dự án, nếu được giao đầu tư, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án, ACV sẽ triển khai ngay thiết kế kĩ thuật để có thể khởi công vào đầu năm 2021 và hoàn thành năm 2025.