Đề thử THPT môn Sinh 2020 có lời giải đầy đủ

Đề thử THPT môn Sinh 2020 là một trong những bài thi quan trọng khi sĩ tử chọn thi khối A, B. Dưới đây là mẫu đề thi thử mà bạn có thể tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh 2020

Dưới đây là đề thử THPT môn Sinh 2020 trong sách Megabook:

Tìm hiểu cấu trúc đề thi thử THPT môn Sinh 2020

Đề thử THPT môn Sinh 2020 phân bổ kiến thức giống với các năm trước đó. Tuy tăng 2 câu lớp 11 so với năm 2019 nhưng kiến thức lớp 12 vẫn là chủ yếu. Cụ thể, kiến thức Sinh lớp 11 có 6 câu, đều thuộc chuyên đề Trao đổi vật chất và năng lượng; kiến thức Sinh lớp 12 có 34 câu, trải đều cho tất cả các chuyên đề. Trong đó, lý thuyết gồm có 27 câu và bài tập có 13 câu, tổng cộng có 40 câu. Các sĩ tử cần chú ý nắm vững kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để có thể vận dụng và làm bài với kết quả tốt nhất.

Căn cứ vào độ khó dễ của kiến thức mà đề thi môn Sinh 2020 được chia thành các dạng với số câu và số điểm tương ứng như sau:

– Nhận biết (16 câu/ 4 điểm):

+ 2 câu chuyên đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng

+ 3 câu chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị

+ 5 câu chuyên đề Quy luật di truyền

+ 1 câu chuyên đề Di truyền học quần thể

+ 1 câu chuyên đề Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

+ 2 câu chuyên đề Tiến hóa

+ 2 câu chuyên đề Sinh thái

– Thông hiểu (9 câu/ 2,25 điểm):

+ 2 câu chuyên đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng

+ 2 câu chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị

+ 1 câu chuyên đề Quy luật di truyền

+ 1 câu chuyên đề Tiến hóa

+ 3 câu chuyên đề Sinh thái

– Vận dụng (7 câu/ 1,75 điểm):

+ 2 câu chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị

+ 2 câu chuyên đề Quy luật di truyền

+ 1 câu chuyên đề Tiến hóa

+ 2 câu chuyên đề Sinh thái

– Vận dụng cao (8 câu/ 2 điểm):

+ 2 câu chuyên đề Cơ chế di truyền và biến dị

+ 4 câu chuyên đề Quy luật di truyền

+ 1 câu chuyên đề Di truyền học quần thể

+ 1 câu chuyên đề Di truyền học người

Nhìn chung, các dạng bài tập đều khá quen thuộc với học sinh, điển hình như xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con; tính số phép lai thỏa mãn; số kiểu gen tối đa trong quần thể; phả hệ (2 bệnh); giảm phân kết hợp với đột biến,… Các câu hỏi khó, đòi hỏi vận dụng cao rơi vào bài tập phả hệ, bài tập tích hợp các quy luật di truyền, di truyền quần thể,…

Vì vậy, để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, các sĩ tử cần ôn thật chắc kiến thức của các chuyên đề và cách giải các bài tập liên quan. Bên cạnh đó, các sĩ tử cũng cần thường xuyên luyện tập theo các đề thi thử để tập làm quen với dạng đề và áp lực thời gian trong vòng 50 phút, có như vậy mới có thể dễ dàng chủ động trong lúc làm bài thi thật.