Đề thử THPT môn Hóa 2020 có đáp án chi tiết

Đề thử THPT môn Hóa 2020 là điều mà các học sinh theo đuổi khối A, B cần quan tâm để làm tốt trong kỳ thi quan trọng sắp tới. Dưới đây là mẫu đề thi thử mà bạn có thể tham khảo.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa 2020

Dưới đây là đề thử THPT môn Hóa 2020 của trường Chuyên Khoa học tự nhiên lần 3

*Đáp án đề thử THPT môn Hóa 2020:

Tìm hiểu cấu trúc đề thi thử THPT môn Hóa 2020

Không những tham khảo các đề thử THPT môn Hóa 2020, sĩ tử còn cần phân tích cấu trúc đề để ôn thi một cách tốt nhất. Theo đó, năm 2020, phạm vi kiến thức của môn Hóa chủ yếu nằm ở các chuyên đề lớp 12, chiếm tỉ lệ 90% trong tổng số 40 câu hỏi của bài thi. Các câu hỏi có sự móc nối và liên quan đến nhiều lý thuyết khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Đồng thời, các kiến thức lớp 11 cũng chiếm 10% trong bài thi. Do đó, các sĩ tử cần chú ý nắm vững các chuyên đề để có thể vận dụng và làm bài với kết quả tốt nhất.

Về các mức độ của bài thi, căn cứ vào độ khó dễ của kiến thức mà đề thi môn Hóa 2020 được chia thành các cấp với tỉ lệ như sau:

– 50% nhận biết (20 câu – 5đ):

+ 3 câu kiến thức lớp 11

+ 2 câu chuyên đề Este – Lipit

+ 1 câu chuyên đề Cacbohidrat

+ 1 câu chuyên đề Amin – Amino Axit – Protein

+ 2 câu chuyên đề Polime

+ 1 câu chuyên đề Tổng hợp hóa hữu cơ

+ 1 câu chuyên đề Đại cương về kim loại

+ 5 câu chuyên đề Kim loại kiềm, kim loại thổ – Nhôm

+ 2 câu chuyên đề Sắt và một số kim loại quan trọng

+ 1 câu chuyên đề Nhận biết các chất vô cơ Hóa học và vấn đề phát triển KT – XH – MT

+ 1 câu chuyên đề Tổng hợp hóa vô cơ

– 20% thông hiểu (8 câu – 2đ):

+ 1 câu chuyên đề Cacbohidrat

+ 1 câu chuyên đề Amin – Amino Axit – Protein

+ 1 câu chuyên đề Tổng hợp hóa hữu cơ

+ 1 câu chuyên đề Đại cương về kim loại

+ 1 câu chuyên đề Kim loại kiềm, kim loại thổ – Nhôm

+ 2 câu chuyên đề Sắt và một số kim loại quan trọng

+ 1 câu chuyên đề Tổng hợp hóa vô cơ

– 20% vận dụng (8 câu – 2đ):

+ 1 câu kiến thức lớp 11

+ 2 câu chuyên đề Este – Lipit

+ 1 câu chuyên đề Cacbohidrat

+ 1 câu chuyên đề Amin – Amino Axit – Protein

+ 2 câu chuyên đề Đại cương về kim loại

+ 1 câu chuyên đề Kim loại kiềm, kim loại thổ – Nhôm

– 10% vận dụng cao (4 câu – 1đ):

+ 3 câu chuyên đề Este – Lipit

+ 1 câu chuyên đề Tổng hợp hóa hữu cơ

Thời gian làm bài thi THPT môn Hóa 2020 là 50 phút theo hình thức trắc nghiệm. Vì vậy, các học sinh lớp 12 cần nắm vững kiến thức, tham khảo cấu trúc đề, canh thời gian khi làm đề thi thử. Có như vậy, bạn sẽ dễ chủ động hơn trong lúc làm bài chính thức và đạt được kết quả như ý.