Chứng chỉ quy hoạch là gì? Do cơ quan nào cấp?

Chứng chỉ quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp xác định các số liệu và thông tin liên quan của một khu vực hoặc một lô đất theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Chứng chỉ quy hoạch do cơ quan nào cấp?

Chứng chỉ quy hoạch do ủy ban nhân dân quận/huyện cấp. Dựa theo cơ sở pháp lý gồm:

  • Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009, có hiệu lực ngày 01/01/2010;
  • Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố ban hành Quy định về công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực ngày 22/7/2011.

Trình tự cấp chứng chỉ quy hoạch như thế nào?

Các bước trình tự cấp chứng chỉ quy hoạch được thực hiện như sau:

  • Chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND quận, huyện;
  • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND quận, huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ được lập và giao biên nhận, giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc chưa đầy đủ sẽ được trả lại để bổ sung và hoàn chỉnh;
  • Trong vòng 20 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ,..) kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBND quận/huyện sẽ xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Với trường hợp không đạt thì sẽ được trả lời bằng văn bản cụ thể.

Hồ sơ cấp chứng chỉ quy hoạch gồm những gì?

Chuẩn bị 1 bộ hồ sơ với các giấy tờ sau:

  • Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch;
  • Sơ đồ vị trí của khu vực hoặc lô đất xác định bằng bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/1000- 1/2000 (đối với diện tích > 5ha), tỷ lệ 1/5000 (đối với diện tích ≤ 5ha) do cơ quan- đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện.