Thực trạng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, thực trạng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam ở Việt Nam đang được kiểm soát khá là tốt. Có thể nói những năm trở lại đây, ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cam kết sẽ không để cho đồng Việt Nam Đồng bị rớt giá đến quá 2-3%, điều này đến nay ngần hàng nhà nước Việt Nam đã làm được và đã thành công.

Các thông điệp được phát đi liên tục cùng với việc ngân hàng nhàg nước Việt Nam hấp thụ được một lượng dự trữ ngoại hối lớn cũng đã cho kết quả rất rõ ràng là Việt Nam Đồng đang trong quá trình được ổn định hóa cùng với uy tín của ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đang được khẳng định trên thị trường hối đoái của Việt Nam.

Trong điều kiện phát triển hiện nay, có thể nói rằng ngân hàng Việt Nam làm việc rất có kinh nghiệm chuyên môn cũng như là giữ được uy tín, đến nám 2019, tỷ giá hôi đoái vẫn đang được kiểm soát tốt.

Diễn biến thực trạng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam

Nhình chung và trong thị trường phát triển của Việt Nam ngày này, thì ta có thể thấy rằng thực trạng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam đang được ngân hàng nhà nước Việt Nam kiểm soát rất chặt chẽ ở tầm vĩ mô. Có thể nói là “ Việt Nam Đồng nằm trog tay Ngân hàng nhà nước Việt Nam” mặc dù phía trước mắt sẽ còn nhiều những thách thức.

Hiện nay, cơ chế tỷ giá hối đoái của Việt Nam được thực hiện một cách rất là cứng nhắc, ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá hối đoái hoặc lấy tỷ giá đóng cửa trên trung tâm giao dịch ngoại tệ.

Sau đó là tỷ giá đóng của trên thị trường liên ngân hàng của phiên gần nhất là tỷ giá trung tâm; các Ngân hàng thương mại được phép công bố tỷ giá mua bán trong biên độ cho phép..

Trong những năm gần đây, thực trạng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam ở Việt Nam đang được kiểm soát khá là tốt. Có thể nói những năm trở lại đây, ngân hàng nhà nước Việt Nam đã cam kết sẽ không để cho đồng Việt Nam Đồng bị rớt giá đến quá 2-3%, điều này đến nay ngần hàng nhà nước Việt Nam đã làm được và đã thành công.

Thực hiện chính sách cơ chế tỷ giá hối đoái mới ở Việt Nam

Từ năm 2016, ngân hàng nhà nước Việt Nam đang thực hiện cơ chế tỷ giá mới nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam đồng. Nhìn vào những năm trước đây, ta có thể thấy rằng cơ chế tỷ giá mới cũng đã  tồn tại như vậy từ rất lâu.

Vì thế nên ngân hàng nhà nước Việt Nam đã phải thường xuyên thay đổi biên độ tỷ giá, thay đổi tỷ giá trung tâm và đặc biệt là ngân hàng đã phải cam kết mức biến động của Việt Nam Đồng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã phải chịu rất nhiều sức ép của dự luận trước thực trạng tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.