[Cật nhật] Tỷ giá USD sang nhân dân tệ (CNY) hiện ở mức bao nhiêu?

Tỷ giá trong nước VND/USD đang chịu nhiều áp lực từ thị trường chiến tranh thương mại Mỹ –  Trung đang kéo dài nên đồng nhân dân tệ CNY cũng giảm xuống mức thấp tiếp tục giảm mạnh trong thời gian tới.

Hiện nay tỷ giá NDT sang USD cập nhật mới nhất như sau:

  • 1 nhân dân tệ (CNY) = 1,15 USD

(Đây là kết quả biểu thị cho một nhân dân tệ tiền Trung Quốc thì sẽ bằng không phẩy mười lăm đô la Mỹ).

  • 2 nhân dân tệ = = 0,29 USD

(Có nghĩa là hai nhân dân tệ tiền Trung Quốc bằng không phải hai mươi chín đô la Mỹ)

  • 5 nhân dân tệ = 0,73 USD

(Có nghĩa là năm nhân dân tệ tiền Trung Quốc bằng không phẩy bảy mươi ba đô la Mỹ)

  • 10 nhân dân tệ = 1,47 USD

(Có nghĩa là mười nhân dân tệ bằng một phẩy bốn mươi bảy đô la Mỹ)

  • 50 nhân dân tệ = 7,33 USD

(Có nghĩa là năm mươi nhân dân tệ tiền Trung Quốc bằng bảy phẩy ba mươi ba đồng đô la Mỹ)

  • 100 nhân dân tệ = 14,66 USD

(Tức là một trăm nhân dân tệ bằng mười bốn phẩy sáu mươi sáu đô la Mỹ)

Lịch sử giao dịch hôm nay USD sang NDT

Date USD/CNY
7.0306
7.0278
7.0260
7.0084
7.0084
7.0084
7.0208