Tổng quan mua hàng hóa nhập kho cần biết

Thương trường là thị trường mở rộng đa dạng chào đón bất cứ ai, sử dụng bất cứ hình thức đúng, theo đúng luật để không ngừng tìm cơ hội làm ăn, nâng cao sử dụng kinh tế của bản thân và xã hội. Thương trường không giới hạn về con người, về mặt hàng kinh doanh, hình thức kinh doanh cũng như các cách thức phục vụ để thực hiện nó. Dưới đây là tổng quan mua hàng hóa nhập kho cần biết, hi vọng thông qua bài viết có thể hỗ trợ bạn định hình phần lĩnh vực này và cách thức thực hiện nó.

Tổng quan mua hàng hóa nhập kho cần biết

Mua hàng và mua hàng hóa nhập kho là gì?

Trước tiên ta cần nắm rõ bản chất của những lĩnh vực này trong kinh doanh là gì.

Chức năng chủ yếu của hoạt động thương mại là tổ chức lưu thông hàng hóa, đưa hàng hóa từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng thông qua hình thức mua và bán. Trong đó mua hàng là giai đoạn đầu tiên của chuỗi hoạt động thương mại, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về giá thị hàng hóa thông qua thanh toán tiền hàng. Cụ thể hơn đó là khi vốn doanh nghiệp chuyển hóa từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hóa.

Mua hàng hóa nhập kho theo tên gọi của nó đã thể hiện hai giai đoạn trong quá trình lưu chuyển hàng hóa. Sau khi tiến hành mua hàng hóa tức là có quyền sở hữu về hàng hóa và mất quyền sở hữu về tiền hoặc có trách nhiệm thanh toán tiền cho nhà cung cấp, doanh nghiệp trực tiếp tiến hành nhập kho lưu trữ những hàng hóa này.

Các bước tiến hành mua hàng hóa nhập kho

Các bước tiến hành mua hàng hóa nhập kho như sau:

Các bước tiến hành mua hàng

  • Lập Yêu cầu mua hàng
  • Lập Đề nghị báo giá
  • Theo dõi Báo giá của nhà cung cấp
  • Phê duyệt Báo giá của Nhà cung cấp
  • Lập Hợp đồng/ Đơn hàng mua
  • Lập “Đề nghị nhập hàng” và “Đề nghị kiểm hàng”
  • Nhập kho
  • Thanh toán

Các bước tiến hành nhập kho:

Bước 1: Khi mua hàng về, nhân viên mua hàng hoặc người nhập hàng có yêu cầu nhập kho hàng hóa.

Bước 2: Kế toán kho nhận được yêu cầu nhập kho, lập phiếu nhập kho.

Bước 3: Sau khi có phiếu nhập kho, nhân viên mua hàng sẽ giao hàng cho thủ kho

Bước 4: Hàng được kiểm kê và nhập kho.

Bước 5: Sau khi nhập kho, thủ kho sẽ ký nhận hàng vào phiếu nhập kho, lưu lại một liên và ghi thẻ kho, liên còn lại giao kế toán và người nhập hàng.

Bước 6: Căn cứ theo phiếu nhập kho, kế toán kho sẽ ghi sổ kho và hạch toán hàng nhập.

Bài viết liên quan tham khảo:

Hàng hóa lưu thông trên đường cần những chứng từ gì

Các hình thức cần biết của mua bán hàng hóa quốc tế