kết quả xổ số tây ninh ngày thứ năm 30 tháng 5 2019

kết quả xổ số tây ninh ngày Thứ Năm ngày 23-05-2019

 

Lô tô trực tiếp

01 04 10 21 27 30 31 34 54
57 59 60 62 67 70 83 96 99
Đầu Lô tô
0 01; 04;
1 10;
2 21; 27;
3 30; 31; 34;
4
5 54; 57; 59;
6 60; 62; 67;
7 70;
8 83;
9 96; 99;
Đuôi Lô tô
0 10; 30; 60; 70;
1 01; 21; 31;
2 62;
3 83;
4 04; 34; 54;
5
6 96;
7 27; 57; 67;
8
9 59; 99;

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
96 16 lần 99 14 lần 51 13 lần 61 13 lần 70 13 lần 02 12 lần
75 12 lần 17 11 lần 26 11 lần 53 11 lần 56 11 lần 68 11 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
19 2 lần 20 3 lần 33 3 lần 58 3 lần 67 3 lần 76 3 lần
09 4 lần 23 4 lần 46 4 lần 66 4 lần 79 4 lần 87 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
20 195 ngày 33 181 ngày 06 160 ngày 19 146 ngày 00 146 ngày 87 132 ngày
63 125 ngày 46 118 ngày 29 111 ngày 38 104 ngày 66 104 ngày 56 97 ngày
85 97 ngày 52 90 ngày 12 90 ngày 97 83 ngày 64 83 ngày 45 76 ngày
36 76 ngày 15 69 ngày 65 69 ngày 48 69 ngày 22 62 ngày 98 62 ngày
09 62 ngày 76 62 ngày 58 62 ngày 18 55 ngày 68 55 ngày 61 55 ngày
49 55 ngày 39 55 ngày 41 48 ngày 32 48 ngày 89 48 ngày 42 48 ngày
81 48 ngày 72 48 ngày 14 41 ngày 79 41 ngày 94 41 ngày 35 41 ngày
78 41 ngày 25 41 ngày 77 41 ngày 08 34 ngày 75 34 ngày 74 34 ngày
23 34 ngày 43 34 ngày 95 34 ngày 71 34 ngày 13 34 ngày 07 34 ngày
88 27 ngày 05 27 ngày 50 27 ngày 53 27 ngày 90 27 ngày 24 27 ngày
84 27 ngày 17 27 ngày 11 27 ngày 86 20 ngày 40 20 ngày 73 20 ngày
44 20 ngày 51 20 ngày 16 20 ngày 92 20 ngày 80 20 ngày 47 13 ngày
91 13 ngày 69 13 ngày 82 13 ngày 37 13 ngày 93 13 ngày 03 13 ngày
28 13 ngày 26 13 ngày 02 13 ngày 55 13 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
62 4 ngày 83 3 ngày 27 2 ngày 30 2 ngày 34 2 ngày 99 2 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 75 lần Đầu 1 75 lần Đầu 2 70 lần Đầu 3 74 lần Đầu 4 68 lần
Đầu 5 79 lần Đầu 6 78 lần Đầu 7 66 lần Đầu 8 70 lần Đầu 9 83 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 80 lần Đuôi 1 83 lần Đuôi 2 82 lần Đuôi 3 73 lần Đuôi 4 72 lần
Đuôi 5 74 lần Đuôi 6 76 lần Đuôi 7 70 lần Đuôi 8 67 lần Đuôi 9 61 lần