Kết quả xổ số cà mau ngày 3/6/2019

Lô tô trực tiếp

02 04 09 11 12 13 13 21 24
27 28 41 51 57 62 64 82 92
Đầu Lô tô
0 02; 04; 09;
1 11; 12; 13; 13;
2 21; 24; 27; 28;
3
4 41;
5 51; 57;
6 62; 64;
7
8 82;
9 92;
Đuôi Lô tô
0
1 11; 21; 41; 51;
2 02; 12; 62; 82; 92;
3 13; 13;
4 04; 24; 64;
5
6
7 27; 57;
8 28;
9 09;

 

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 30-05-2019

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất
51 16 lần 11 14 lần 27 14 lần 45 13 lần 00 12 lần 07 12 lần
18 12 lần 78 12 lần 24 11 lần 50 11 lần 67 11 lần 08 10 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
98 2 lần 15 3 lần 31 3 lần 36 3 lần 42 3 lần 47 3 lần
06 4 lần 59 4 lần 64 4 lần 71 4 lần 75 4 lần 80 4 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan)
98 247 ngày 36 233 ngày 42 219 ngày 31 184 ngày 54 184 ngày 47 163 ngày
55 149 ngày 85 149 ngày 33 142 ngày 37 142 ngày 79 135 ngày 77 107 ngày
75 100 ngày 91 86 ngày 14 79 ngày 58 79 ngày 94 72 ngày 87 72 ngày
59 72 ngày 88 65 ngày 80 65 ngày 16 65 ngày 71 65 ngày 25 58 ngày
67 58 ngày 03 58 ngày 81 58 ngày 19 58 ngày 60 51 ngày 29 51 ngày
95 44 ngày 69 44 ngày 63 44 ngày 45 37 ngày 05 37 ngày 52 37 ngày
61 37 ngày 39 37 ngày 50 37 ngày 66 37 ngày 22 37 ngày 90 30 ngày
99 30 ngày 76 30 ngày 49 30 ngày 20 30 ngày 70 30 ngày 06 30 ngày
35 30 ngày 32 23 ngày 44 23 ngày 26 23 ngày 93 23 ngày 48 23 ngày
23 23 ngày 97 23 ngày 01 23 ngày 73 16 ngày 43 16 ngày 15 16 ngày
96 16 ngày 17 16 ngày 46 16 ngày 74 16 ngày 18 16 ngày 10 16 ngày
07 16 ngày
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
51 3 ngày
Thống kê theo đầu số
Đầu 0 85 lần Đầu 1 82 lần Đầu 2 86 lần Đầu 3 66 lần Đầu 4 65 lần
Đầu 5 77 lần Đầu 6 70 lần Đầu 7 75 lần Đầu 8 62 lần Đầu 9 70 lần
Thống kê theo đuôi số
Đuôi 0 80 lần Đuôi 1 73 lần Đuôi 2 68 lần Đuôi 3 80 lần Đuôi 4 70 lần
Đuôi 5 65 lần Đuôi 6 67 lần Đuôi 7 79 lần Đuôi 8 84 lần Đuôi 9 72 lần