Đầu tư mạo hiểm – Có nên hay không?

Trong kinh doanh, có lẽ là bạn đã nghe đến cụm từ “đầu tư mạo hiểm”. Có thể nói, hầu như nếu ai tham gia kinh doanh hay bắt đầu kinh doanh, những hành động có thể sinh lời thì họ có khả năng đầu tư mạo hiểm rất cao.

Vậy đầu tư mạo hiểm là gì? Đầu tư mạo hiểm có thực sự “ mạo hiểm” như mọi người vẫn thường nói? Vậy trước khi đi tìm hiểm việc đầu tư có mạo hiểm hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm đầu tư mạo hiểm trước.

Khái niệm đầu tư mạo hiểm

Đầu tư mạo hiểm có nghĩa là là việc bạn cung cấp 1 lượng tài chính kinh tế cho những công ty, doanh nghiệp ở những giai đoạn mới khởi động ban đầu.

Quỹ đầu tư mạo hiểm có thể làm ra tiền bằng cách sở hữu cổ phần trong các công ty, các công ty này thường có một công nghệ mới hoặc mô hình kinh doanh trong ngành công nghiệp công nghệ cao, chẳng hạn như công nghệ sinh học, CNTT, phần mềm, vv.

Các đầu tư mạo hiểm điển hình xảy ra sau vòng cấp vốn gieo mầm cũng như vòng tài trợ tăng trưởng (còn gọi là vòng chuỗi A) trong sự quan tâm của việc tạo ra hoàn vốn thông qua một sự kiện được hiện thực hóa được xảy ra, chẳng hạn như IPO hoặc bán công ty.

Điều quan trọng là cần lưu ý là đầu tư mạo hiểm là một tập hợp con của vốn chủ sở hữu tư nhân. Vì vậy tất cả các đầu tư mạo hiểm đều là vốn chủ sở hữu tư nhân, nhưng không phải tất cả vốn chủ sở hữu tư nhân đều là đầu tư mạo hiểm.

Vậy đầu tư mạo hiểm là gì? Đầu tư mạo hiểm có thực sự “ mạo hiểm” như mọi người vẫn thường nói? Vậy trước khi đi tìm hiểm việc đầu tư có mạo hiểm hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm đầu tư mạo hiểm trước.

Đặc điểm của đầu tư mạo hiểm

  • Các nhà đầu tư mạo hiểm đều là những công ty tư nhân
  • Nhà đầu tư sẽ đầu tư vào những công ty còn có kinh nghiệm non trẻ, những công ty mới thành lập. Lúc này công ty sẽ đưa ra nhiều các ý tưởng để có thể cho ra mắt các sản phẩm mới, khi nhà đầu tư đã đầu tư mạo hiểm vào công ty, thì họ kì vọng bạn có thể kêu gọi thêm sự đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác.
  • Mức đầu tư ban đầu thường là 1 đô la, đó là mức thấp nhất. Và khoảng thời gian đầu tư sẽ là 5 năm.
  • Nhà đầu tư mạo hiểm sẽ tham gia đầu tư vào khoảng thời gian đầu cho sự phát triển của công ty cho đến khi công ty có thể sinh lãi. . Họ có thể sẽ không cần kêu gọi thêm vốn đầu tư từ những công ty, doanh nghiệp khác cho đến khi công ty đó có thể sinh lời đều hàng năm.