Quí IV lãi đột biến, Hải Phát Invest vẫn không hoàn thành kế hoạch năm

Hết quí IV/2019, lợi nhuận sau thuế của Hải Phát Invest đạt hơn 324 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kì và tăng 800% so với quí trước. Đây cũng là quí lãi đột biến của Hải Phát Invest trong năm qua.
Quí IV lãi đột biến, Hải Phát Invest vẫn không hoàn thành kế hoạch năm - Ảnh 1.

Dự án The Pride của Hải Phát Invest ở Hà Nội. (Ảnh:Tiền phong)

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí IV/2019 vừa công bố, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.800 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kì.

Giá vốn bán hàng ghi nhận 1.477 tỉ đồng (tăng 40% so với cùng kì) khiến lợi nhuận gộp HPX chỉ còn 322 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tăng mạnh lên gần 369 tỉ đồng, trong khi quí trước chỉ ghi nhận 1,4 tỉ đồng và cùng kì năm 2018 ghi nhận hơn 1 tỉ đồng.

Cùng với đó, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng tăng đột biến lên lần lượt 75 tỉ đồng và 77 tỉ đồng khiến lợi nhuận thuần trong quí của doanh nghiệp đạt 471 tỉ đồng.

Hết quí IV/2019, lợi nhuận sau thuế HPX ghi nhận hơn 324 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kì và tăng hơn 800% so với quí III/2019. Đây cũng là quí lãi đột biến của Hải Phát Invest trong năm qua (lãi ròng các quí I,II,III ghi nhận lần lượt là 18 tỉ đồng, 49 tỉ đồng và hơn 33 tỉ đồng).

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần của HPX đạt hơn 3.442 tỉ đồng, tăng 70% so với năm 2018 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 451 tỉ đồng, xấp xỉ năm 2018.

Năm 2019, HPX đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.294,2 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 720 tỉ đồng, tăng trưởng 59,3% so với năm 2018, tương đương con số tuyệt đối tăng là 267,7 tỉ đồng.

Với kết quả này, doanh nghiệp mới thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối kì kế toán, lượng hàng tồn kho của HPX còn hơn 2.160 tỉ đồng, giảm 41% so với đầu năm.

Riêng một số tài sản là hàng tồn kho của Dự án Hải Phát Plaza, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phú Lãm đang được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty tại Ngân hàng Bản Việt (chi nhánh Thăng Long và Ngân hàngTMCP Công thương Việt Nam (chi nhánh Đô Thành).

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 45 tỉ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Tân Tây Đô và hơn 13 tỉ đồng tại các dự án khác.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của Hải Phát Invest giảm hơn 9% so với đầu năm, ghi nhận 6.827 tỉ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 3.836 tỉ đồng (giảm 1.139 tỉ đồng so với đầu năm); gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 869 tỉ đồng (tăng 197 tỉ đồng), vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.142 tỉ đồng (giảm 425 tỉ đồng).

Tại ngày 31/12/2019, HPX có 4 công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị đầu tư trên hơn 401,7 tỉ đồng, bao gồm CTCP Đầu tư Đại Đông Á (51,6 tỉ đồng), Tổng công ty XDCT GT5 (304 tỉ đồng), CTCP Địa ốc S.E.A Thuận Phước và Công ty TNHH BT Hà Đông (46 tỉ đồng).

Nguồn: https://vietnambiz.vn/qui-iv-lai-dot-bien-hai-phat-invest-van-khong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-20200130162601339.htm